Bilangan berpangkat pangkat suatu bilangan adalah perkalian suatu bilangan secara berulang dengan bilangan itu sendiri Bentuk : An = a x a x … x a = b a :...