Bilangan berpangkat
pangkat suatu bilangan adalah perkalian suatu bilangan secara berulang dengan bilangan itu sendiri
Bentuk : A= a x a x … x a = b
a : bilangan pokok
n : pangkat
b : hasil dari perpangkatan

Rumus

Am x an = am+n

A: an = am/ an = am-n

(am)n = a mxn

(axb)m = am x bm

(a.b)n = an/bn

A0=1

Contoh :

-24 =  -2 x -2 x -2 x -2 = 16

-(2)= -(2.2.2.2)= -16

 

(2/3)3 = 2/3 x 2/3 x 2/3 = 8/27

Nilai operasi perpangkatan

Contoh :