Pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 SMP Negeri 1 Wonosari mengadakan kegiatan Jumat takwa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menbangun karakter peserta didik, dalam kegiatan ini siswa-siswi yang bergama Kristen beribadah di lab IPA yang dipimpin oleh Ibu Ismiyati, ST.h yang diambil dari Kitab 1 Petrus 5: 1-11, dengan tema gembalakanlah kawanan domba Allah.
Dari ayat 1 yang mengatakan bahwa Aku menasehatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. 2 Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan suka rela sesuai dengan kehendak Allah dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dari ayat tersebut Allah memanggil umat pilihannya untuk menggembalakan umatnya, yang dimaksud dengan gembala disini adalah pendeta jika di gereja, jika di sekolah adalah guru agama Kristen. Arti menggembalakan disini adalah kita ini ibarat domba, jadi supaya tidak tidak tersesat kita perlu gembala yang baik, yang penuh pengabdian diri dan menurut dengan kehendak Allah, dengan cara para penatua bertanggung jawab untuk memelihara orang percaya,mendisiplinkan mereka, memberi makanan firman Allah dan melindungi mereka. Para Gembala atau pemimpin gereja, atau pengurus perbok harus waspada dua dosa yang berbahaya yaitu keinginan akan uang, dan keinginan untuk berkuasa. Dari sini Ibu Ismiyati, ST.h membentuk pengurus perbok yang baru dari kelas 7 dan 8. Para pengurus yang baru ini dianya oleh Ibu Ismiyati, ST.h apakah mereka sanggup menjadi pengurus tanpa terpaksa dan akan menjalankan kepengurusan dengan baik. Semua pengurus menjawab ya siap. (NUG)